Menu
Your Cart

Бисквитки (cookies)

Бисквитки (cookies)

Cookies са данни, които нашият уебсайт изпраща на Вашия браузър, който след това съхранява тази информация във Вашата система. Cookies позволяват на нашия уебсайт да „запомни” информацията за Вашите предпочитания или до излизането Ви от прозореца на браузера, който ползвате в момента (при временни cookies), или до момента, в който Вие деактивирате или изтриете тези cookies. Много потребители предпочитат да използват cookies, за да им помогнат да навигират в уебсайта, колкото е възможно по-равномерно и без прекъсване.

Трябва да знаете, че cookies не съдържат повече информация, отколкото Вие предложите, и те не могат да „нахлуят” във Вашия твърд диск и да върнат на изпращача вашите лични данни или друга информация от компютъра Ви.

Ние използуваме бисквитките по отговорен начин за да помагаме на нашите посетители, а не да ги шпионираме, а именно:

- Да идентифицираме компютъра, от който се извършва достъпа

- Да разпознаваме и обслужваме потребителите по-добре

- Да подобряваме съдържанието и навигацията в сайта

- Да проучваме потребителския интерес

- Да избегнем многократното въвеждане на едни и същи данни от посетителите на сайта ни (когато това се налага).